Swiss_2
Swiss_1

Nomad Fund

Nomad Fund to pierwszy fundusz Venture Capital, który przeznaczy na inwestycje środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Fundusz zostaje powołany na 10 lat, jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-5 lat, typowa wielkość inwestycji to ok. 3 mln zł (max. 6 mln zł), a planowana liczba projektów inwestycyjnych to ok. 10 inwestycji.

 

Fundusz Nomad pozyskał kapitał z KFK w wysokości 20 mln zł oraz dodatkowo 2 mln zł na pokrycie części kosztów zarządzania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To dofinasowanie zwiększy dodatkowo potencjał i skalę działania Funduszu.

 

Kim jesteśmy

Nomad Fund to:

 

- Stabilini partnerzy 

 

- Przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie na każdym etapie rozwoju firmy - od jej powstania do sprzedaży

 

- Bogate kompetencje operacyjne

 

- Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.

 

 

 

 

Jak działamy

Poszukujemy firm z potencjałem:

 

- wejścia na rynek kapitałowy (typowa ścieżka poprzez NewConnect na GPW)

- wejścia na rynki eksportowe

 

Ze względu na nasze doświadczenie mile widziane są spółki z branży:

 

- IT / software development

- energetyka odnawialna

- branża samochodowa

Inwestujemy także w start up'y oraz firmy wymagające restrukturyzacji (ale nie będące w upadłości).