Swiss_2
Swiss_1
Nomad Fund to pierwszy fundusz Venture Capital, który przeznaczy na inwestycje środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

- Fundusz zostaje powołany na 10 lat,

- jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-5 lat,

- typowa wielkość inwestycji to ok. 3 mln PLN (max. 6 mln PLN),

- planowana liczba projektów inwestycyjnych to ok. 10 inwestycji.

Fundusz Nomad pozyskał kapitał z KFK
w wysokości 20 mln PLN oraz dodatkowo 2 mln PLN na pokrycie części kosztów zarządzania
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To dofinasowanie zwiększy dodatkowo potencjał i skalę działania Funduszu.