Swiss_2
Swiss_1

Nomad będzie zarządzany przez jego założyciela Andrzeja Niżnika wraz z partnerami: Bogusławą Cimoszko-Skowroński i Włodzimierzem Laskowskim. Struktura własnościowa Funduszu opiera się na silnie motywującym modelu, w którym zespół tworzący i zarządzający inwestuje własny kapitał. Udziałowcami Funduszu są: Zespół Zarządzający (50%) oraz, w imieniu rządu szwajcarskiego, KFK (50%).

 

„Jako doświadczony przedsiębiorca, który przez ponad 20 lat budował firmę, która stała się jednym z branżowych liderów na świecie (...) będę mocno starał się, aby inwestycje Funduszu owocowały podobnymi sukcesami (...). Wierzę, że firmy z Polski, szczególnie spółki technologiczne, mają potencjał, aby znaleźć się w gronie światowych liderów.” Andrzej Niżnik