Swiss_2
Swiss_1

Przyjmujemy aplikacje z większości branż (za wyjątkiem: kupna / sprzedaży nieruchomości, obrotu alkoholem i paliwami, handlu).

 

Przedmiotem zainteresowania Funduszu są spółki o kapitalizacji do kilkudziesięciu milionów złotych, posiadające duży potencjał wzrostu, zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych oraz reprezentujące wszystkie akceptowane przez KFK branże.

 

Ważnym elementem strategii Funduszu jest przygotowanie emisji akcji lub obligacji spółek portfelowych na wysokim, profesjonalnym poziomie merytorycznym, a także na atrakcyjnych warunkach inwestycyjnych – po to, aby zainteresować nią inwestorów instytucjonalnych (fundusze OFE, TFI i FIZ, asset menadżerów funduszy Private Equity i innych), jak również renomowanych inwestorów indywidualnych i branżowych.