Swiss_2
Swiss_1

Podstawowa działalność

Podstawową działalnością Funduszu są inwestycje o charakterze Venture Capital
w spółki pragnące docelowo pozyskiwać fundusze niezbędne do rozwoju z rynków kapitałowych (np. poprzez wejście
na NewConnect) lub które staną się atrakcyjnym obiektem do przejęcia przez inwestora branżowego lub finansowego.

 

W co inwestujemy?

Fundusz stara się inwestować w spółki:

- posiadające potencjał do zbudowania silnej pozycji na rynku krajowym, europejskim lub globalnym,

- przenoszące na rynek polski udane
i sprawdzone na rynku światowym modele biznesowe
, wykorzystywane w celu osiągnięcia pozycji lidera.
 

 

Nasza strategia

Naszą strategią pragniemy zainteresować także spółki o średniej kapitalizacji
i z wypróbowanym modelem biznesowym.

 

Nasz Fundusz, jak też kapitał innych inwestorów instytucjonalnych, przyczyni się
do zainteresowania rynkiem NewConnect również rozwinięte przedsiębiorstwa, ale wciąż o dużym potencjale wzrostu. Z naszym udziałem będą one lepiej przygotowane do przyjęcia koinwestorów i do konsekwentnego budowania wartości.