Swiss_2
Swiss_1

Polityka inwestycyjna

W obszarze zainteresowania funduszu znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa mające duży potencjał wzrostu, które są w fazie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa.

 

Możliwe są również inwestycje w przedsiębiorstwa wymagające restrukturyzacji.


 

Przebieg projektu

Proces inwestycyjny Funduszu będzie obejmował następujące fazy inwestycji:


1. Analiza wstępna projektu.
2. Ocena projektu.
3. List intencyjny zawierający warunki biznesowe transakcji (termsheet).
4. Finalna ocena przedsięwzięcia + due diligence.
5. Negocjacje inwestycyjne i inwestycja.
6. Monitoring i budowa wartości portfela inwestycji.
7. Wyjście z inwestycji (exit).

Typy transakcji

informacje wkrótce