Swiss_2
Swiss_1

Andrzej Niżnik

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

 

Andrzej Niżnik w latach 1978-1981 studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej.

W latach 1982-83 kontynuował studia w Państwowym 

Instytucie Nauk Stosowanych (INSA) w Tuluzie we Francji, na Wydziale Budownictwa, gdzie otrzymał Dyplom Inżyniera oraz Diplôme d’Études Approfondies. W styczniu 1987 r. Andrzej Niżnik założył firmę Robot Conception, a następnie w marcu 1988 powstała firma informatyczna Robobat SARL w Grenoble, która stała się później siedzibą całej Grupy Robobat i osiągnęła pozycję lidera w branży oprogramowania dla budownictwa.
 

 

 

 

Bogusława Skowroński

PARTNER

 

Studiowała na Wydziale Budownictwa Politechniki Łódzkiej, a następnie kontynuowała studia w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge,

MA (USA), na Wydziale Budownictwa, gdzie otrzymała tytuł Bachelor of Science and Engineering. Po skończeniu studiów na MIT, rozpoczęła pracę w Exxon Chemical we Florham Park, NJ (USA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Urbanowski

DYREKTOR INWESTYCYJNY

 

Michał Urbanowski - jest absolwentem wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej. Uzyskał również dyplom MBA na wydziale prowadzonym we współpracy z London Business School, HEC School of Management (Paryż) i Norwegian School of Economics & Business Administration.