Swiss_2
Swiss_1
Fundusz uporządkuje finanse firmy, przeprowadzi optymalizację podatkową, przeprowadzi audyt z poprzednich lat, dodatkowo wdrażając controlling
i management accounting. W razie potrzeby Fundusz pomoże również w przeprowadzeniu konsolidacji, reorganizacji czy restrukturyzacji firmy.

Fundusz będzie wspierał spółki poprzez umożliwienie efektu synergii wynikającego
ze współpracy z innymi spółkami portfelowymi, poprzez:

  • doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego,
  • pomoc w zakresie „business development”,
  • pomoc w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu instrumentów finansowych,
  • pomoc w pozyskaniu „top managementu”,
  • pomoc w budowie polskich i globalnych aliansów strategicznych.