Swiss_2
Swiss_1

Informacja prasowa

Pierwszy fundusz Venture Capital przeznaczy
na inwestycje środki pochodzące ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.
 

31 sierpnia 2011r. została podpisana umowa pomiędzy Funduszem NOMAD i jego podmiotami zarządzającymi a Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A., który zarządza środkami powierzonymi przez rząd Szwajcarii.

Prasa o Nomad Fund

Publikacje prasowe dotyczące Funduszu.